>> TECHNOLOGIE  
     

 

 

     
 

4 wire touchscreens (čtyřvodičová odporová dotyková technologie)

 
     
 

Čtyřvodičová odporová dotyková technologie sestává ze skleněného panelu, který je pokrytý elektrovodivou a odporovou vrstvou. Tyto dvě vrstvy jsou od sebe odděleny sítí pro oko neviditelných bodů. Když je dotykový panel zapnutý, prochází spodní vrstvou elektrické napětí. v případě dotyku obrazovky se vrchní odporová vrstva přitlačí na elektrovodivou. Na elektrovodivé vrstvě se změní napětí, což je dotykovým panelem zaregistrováno a vyhodnoceno.

Čtyřvodičová odporová dotyková technologie je v zásadě nejpoužívanější dotykovou technologií. Ačkoliv je propustnost světla o trochu horší než u technologie SAW, je odporová technologie méně náchylná na prach a nečistotu a proto se hodí do široké škály pracovišť. Tento typ dotykových panelů je doporučován pro osobní využití, školy, kanceláře a na méně zátěžová pracoviště.

 
     
 

   1. tvrzená vrstva

   2. odporová vrstva

   3. elektrovodivá vrstva

   4. odporová vrstva

   5. vymezovací bodová síť

   6. skleněný panel

   7. dotyk

   8. kontroler

 
 

 

 
 

Čtyřvodičové dotykové panely se skládají ze dvou vrstev. Vrchní vrstva, které se dotýkáme, je pod napětím a spodní vrstva funguje jako obraz vrstvy vrchní a její funkcí je určení polohy dotyku. Zjednodušeně - prstem nebo ukazovátkem přitlačíme bod na vrchní vrstvě na vrstvu spodní a elektronika vyhodnotí polohu dotyku a předá informaci počítači, který přesune kurzor resp. vykoná nějaký úkon podle této informace. Hlavní předností čtyřvodičové technologie je nízká spotřeba energie, vysoká reakční rychlost a větší přesnost. Nevýhodou je potom nižší odolnost vůči manuálnímu poškození. Tato technologie nedokáže, oproti technologii pětivodičové, fungovat po manuálním poničení vrchní vrstvy. Proto je předurčena na méně zátěžová pracoviště jako jsou domácí počítače, prezentační místnosti, restaurace a podobně.  

 
     
  Výhody  
 

Vysoké dotykové rozlišení, reaguje na tlak, proto může být tento typ dotykových panelů ovládán jakýmkoliv předmětem, na funkci dotykového panelu nemá vliv prach, špína, voda či světlo, jedná se o nejpoužívanější dotykovou technologii

 
 

 

 
  Nevýhody  
 

80 % průzračnost; odporová vrstva může být poškozena ostrými předměty, je méně odolná než pětižilová dotyková technologie

 
     
 

4-Wire Resistive čtyřvodičová odporová technologie
Velikost obrazu: 15"-22" Diagonálně
Připojení: PC Serial/COM Port nebo USB Port
Dotykové rozlišení: 4024*4024
Doba odezvy: 10 ms. maximum
Aktivační síla: 50 gramů na centimetr čtvereční a méně
Poziční přesnost: maximální odchylka 3mm
Světelná propustnost: 80%
Světelná propustnost: 80%
Odolnost povrchu:

3H podle normy JIS K5400

Životnost: 5 miliony dotyků v jednom místě prstem
Teplota:

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

Vlhkost: 95% RH po 96 hodin
Chemická odolnost: Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
Ovladače: Windows Vista / XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 24 měsíců
 
 

nahoru

 
 

5 wire touchscreens (pětivodičová odporová dotyková technologie)

 
     
 

Pětivodičová odporová dotyková technologie sestává ze skleněného panelu, který je pokrytý elektrovodivou a odporovou vrstvou. Tyto dvě vrstvy jsou od sebe odděleny sítí pro oko neviditelných bodů. Když je dotykový panel zapnutý, prochází spodní vrstvou elektrické napětí. V případě dotyku obrazovky se vrchní odporová vrstva přitlačí na elektrovodivou. Na elektrovodivé vrstvě se změní napětí, což je dotykovým panelem zaregistrováno a vyhodnoceno.

Pětivodičová odporová dotyková technologie je odolnější než technologie čtyřvodičová. Ačkoliv je propustnost světla o trochu horší než u technologie SAW, je odporová technologie méně náchylná na prach a nečistotu a proto se hodí do široké škály pracovišť. Tento typ se doporučuje do prodejních samoobslužných kiosků, restauračních provozů, průmyslovou výrobu a další vysoce zátěžová pracoviště.

 
     
 

   1. tvrzená vrstva

   2. odporová vrstva

   3. elektrovodivá vrstva

   4. odporová vrstva

   5. vymezovací bodová síť

   6. skleněný panel

   7. dotyk

   8. kontroler

 
     
 

Na vodivě pokovené skleněné podložce je přilepena vrchní polyesterová deska potažená ochranným tvrzeným filmem proti poškrábání. Napětí je přivedeno na horní vrstvu. Při doteku se tato přitlačí a kontaktuje skleněnou podložku a el. proud teče do čtyř rohů úměrně dle vzdálenosti bodu doteku od rohů. Kontroler pak vypočítá polohu bodu doteku na základě velikosti jednotlivých proudů. Protože pětivodičová technologie odvozuje oba dotekové souřadnicové systémy X a Y přímo ze základní, stabilní skleněné vrstvy, není činnost a přesnost systému ovlivněna porušením svrchní dotekové vrstvy ( způsobené intenzivním používáním nebo neopatrností ).

Mohou být aktivovány jakýmkoliv předmětem, prstem ( i v rukavici či s dlouhými nehty ), ukazovátkem atd. Jsou vysoce odolné proti poškrábání, průzračné a vykazují dlouhou životnost. Proto se hodí i pro náročné průmyslové aplikace. Nevadí, když je vystaven vodě, olejům atd. ( dotekový povrch ), ale voda se nesmí dostat ke kontaktům a elektrodám. Tato technologie se hodí na vysoce zátěžová pracoviště jako jsou informační kiosky, průmyslová výroba a veřejně přístupná místa.

 
     
  Výhody  
 

Vysoké dotykové rozlišení, reaguje na tlak, proto může být tento typ dotykových panelů ovládán jakýmkoliv předmětem, na funkci dotykového panelu nemá vliv prach, špína, voda či světlo, je více odolná než čtyřvodičová technologie

 
     
  Nevýhody  
 

80 % průzračnost; odporová vrstva může být poškozena ostrými předměty

 
     
 

5-Wire Resistive pětivodičová odporová technologie
Velikost obrazu: 15"-22" Diagonálně
Připojení: PC Serial/COM Port nebo USB Port
Dotykové rozlišení: 4024*4024
Doba odezvy: 10 ms. maximum
Aktivační síla: 50 gramů na centimetr čtvereční a méně
Poziční přesnost: maximální odchylka 3mm
Světelná propustnost: 80%
Světelná propustnost: 80%
Odolnost povrchu:

3H podle normy JIS K5400

Životnost: 35 miliony dotyků v jednom místě prstem
Teplota:

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

Vlhkost: 95% RH po 96 hodin
Chemická odolnost: Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
Ovladače: Windows Vista / XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 24 měsíců
 
 

nahoru

 
  Kapacitní dotyková technologie (capacitive technology)  
     
 

Kapacitní dotykový panel je pokryt materiálem, který přenáší elektrické napětí. Jakmile se panelu dotknete, malé množství elektrického napětí je v bodě kontaktu zaznamenáno. Obvody umístěné v každém rohu dotykové plochy měří napětí a posílají informace do kontroleru k dalšímu zpracování. Kontroler zaznamená odchylku v napětí na ose Y a na ose X a vyhodnotí bod dotyku.

Kapacitní dotyková vrstva může být aktivována pouze prstem. Je však velice přesná a její funkčnost není závislá na prachu, mastnotě apod.

 
     
  Výhody  
  Vysoká odolnost, vysoké rozlišení, vysoká světelná propustnost, nezávislost funkčnosti na prachu či mastnotě.  
     
 

Nevýhody

 
  Může být ovládána jen prstem, větší náchylnost k elektromagnetickému rušení jiným el. spotřebiči
 
     
 

capacitive kapacitní odporová technologie
Velikost obrazu: 15"-22" Diagonálně
Připojení: PC Serial/COM Port nebo USB Port
Dotykové rozlišení: 4024*4024
Doba odezvy: 10 ms. maximum
Aktivační síla: 50 gramů na centimetr čtvereční a méně
Poziční přesnost: maximální odchylka >1% při 25 bodové kalibraci
Světelná propustnost: 93% +/- 2%
Světelná propustnost: 80%
Odolnost povrchu:

>9H podle normy JIS K5400

Životnost: >300 miliony dotyků v jednom místě
Teplota:

Operační: -15°C to 70°C
Skladová: -40°C to 85°C

Vlhkost:

odolnost pro chemikálie podle

ASTM-D-1308-87(1993) and ASTM-F-1958-95

Chemická odolnost: Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
Ovladače: Windows Vista / XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 36 měsíců
 
 

nahoru

 
 

Surface Acoustic Wave touchscreens (akustická dotyková technologie)

 
     
 

Akustická dotyková technologie je pro svou vysokou odolnost vůči manuálnímu poškození použitelná v počítačových systémech ve výcvikových centrech nebo informačních kioscích. Tato technologie je tou pravou volbou pro systémy, které kladou důraz na vysokou světelnost panelu, ale nemůže být použita v prašném nebo jinak znečišťovaném prostředí. Akustická dotyková technologie se dá ovládat pouze prstem nebo koženým ukazovátkem.

 
     
 

   1. vysílače

   2. přijímače

    

    

    

    

 
     
  Výhody  
 

Vysoké dotykové rozlišení, vysoká průzračnost panelu, celoskleněný panel bez přidaných vrstev, které by mohly být manuálně poškozeny

 
 

 

 
  Nevýhody  
 

Musí být ovládáno prstem nebo koženým ukazovátkem, tvrdá ukazovátka jako je například tužka nefungují

 
     
 

SAW touchscreen akustická dotyková technologie

Velikost obrazu: 15"-17" diagonálně
Připojení: PC Serial/COM Port nebo USB Port
Dotykové rozlišení: 4024*4024
Doba odezvy: maximálně 10 ms.
Aktivační síla: méně než 60 gramů na čtvereční centimetr
Poziční přesnost: maximální odchylka 3mm
Světelná propustnost: 90% nominal
Světelná propustnost: 90% nominal
Odolnost povrchu: -
Životnost: 50 milionu dotyků v jednom místě
Teplota:

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

Vlhkost: 95% RH po 96 hodin
Chemická odolnost:

Alkohol, aceton, vazelína, základní domácí čističe;

odolné vůči všem chemikáliím, které neničí sklo

Ovladače: Windows XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 24 měsíců
 
 

nahoru

 
 

Infrared touchscreens (dotyková technologie založená na světelné emitaci)

 
     
 

Infrared technologie je založena na přerušení mřížky infračerveného světla umístěné před zobrazovanou plochou. Rámeček dotykové plochy sestává s řady LED emitorů infračerveného světla a foto tranzistorů, oba typy jsou umístěny na protilehlých stranách rámečku a tvoří tak neviditelnou mřížku infračerveného světla.

 
     
 

 
     
 

Jak technologie funguje:

 
 

Kontroler dotykového panelu nutí LED emitory sekvenčně pulzovat infračervené světlo, vytváří se tak neviditelná mřížka světla. Jakmile stylus, nebo prst, vstoupí do světelné mřížky, tok se naruší. Jeden nebo více fototranzistorů zaznamená absenci světelného toku a předá zprávu kontroleru, ten na základě obdržených dat vyhodnotí pozici na ose x a y.

 
     
 

Infračervené dotykové panely se využívají v medicínských a strojních zařízení, jelikož jsou těsně uzavřeny a je možné ovládání velkou škálou měkkých i tvrdých materiálů.

 
     
 

Infrared touchscreens (dotyková technologie založená na světelné emitaci)

Velikost obrazu: 15",17",19" a 42" diagonálně
Připojení: PC Serial/COM Port nebo USB Port
Dotykové rozlišení: 2048 × 2048
Doba odezvy: maximálně 40 ms.
Report rate:

Singletouch 100 bodů za sekundu

Multitouch 40 bodů za sekundu

Vlhkost: 90% při 40°C nekondenzující
Teplota:

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

Ovladače: Windows XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 24 měsíců
 
     
  Open Frame displeje  
     
 

Jedná se o dotykové panely bez plastových rámečků a krytů určené pro zabudování do informačních kiosků, boxů, automatů apod. Na přání zákazníka dokážeme navrhnout a připravit úchytové lišty, pomocí kterých se dotykový panel snadno připevní do zákazníkova zařízení. V provedení open frame lze dodat standardní dotykové panely nebo dotykové panely typu "anti-vandal", které používají silné tvrzené sklo s laminátovou úpravou a díky tomu jsou odolné proti mechanickému poškození.

 
     
 

 
 

nahoru