varipos_nahled_transparentNejkrásnější pokladní terminál - to je VariPOS. Atraktivní design v několika barevných odstínech, který nebude rušit interiér Vaší prodejny nebo restaurace. Propracovaný do posledního detailu a navíc voděodolný, takže mu nevadí ani malá nehoda v podobě vylité sklenice. Více informací najdete ZDE.

Popis technologií

 

 

   

Čtyřvodičová odporová dotyková technologie

 
   

Čtyřvodičová odporová dotyková technologie sestává ze skleněného panelu, který je pokrytý elektrovodivou a odporovou vrstvou. Tyto dvě vrstvy jsou od sebe odděleny sítí pro oko neviditelných bodů. Když je dotykový panel zapnutý, prochází spodní vrstvou elektrické napětí. v případě dotyku obrazovky se vrchní odporová vrstva přitlačí na elektrovodivou. Na elektrovodivé vrstvě se změní napětí, což je dotykovým panelem zaregistrováno a vyhodnoceno.

Čtyřvodičová odporová dotyková technologie je v zásadě nejpoužívanější dotykovou technologií. Ačkoliv je propustnost světla o trochu horší než u technologie SAW, je odporová technologie méně náchylná na prach a nečistotu a proto se hodí do široké škály pracovišť. Tento typ dotykových panelů je doporučován pro osobní využití, školy, kanceláře a na méně zátěžová pracoviště.

 
   
Resistivní

1. tvrzená vrstva

2. odporová vrstva

3. elektrovodivá vrstva

4. odporová vrstva

5. vymezovací bodová síť

6. skleněný panel

7. dotyk

8. kontroler

 

 

 
Čtyřvodičové dotykové panely se skládají ze dvou vrstev. Vrchní vrstva, které se dotýkáme, je pod napětím a spodní vrstva funguje jako obraz vrstvy vrchní a její funkcí je určení polohy dotyku. Zjednodušeně - prstem nebo ukazovátkem přitlačíme bod na vrchní vrstvě na vrstvu spodní a elektronika vyhodnotí polohu dotyku a předá informaci počítači, který přesune kurzor resp. vykoná nějaký úkon podle této informace. Hlavní předností čtyřvodičové technologie je nízká spotřeba energie, vysoká reakční rychlost a větší přesnost. Nevýhodou je potom nižší odolnost vůči manuálnímu poškození. Tato technologie nedokáže, oproti technologii pětivodičové, fungovat po manuálním poničení vrchní vrstvy. Proto je předurčena na méně zátěžová pracoviště jako jsou domácí počítače, prezentační místnosti, restaurace a podobně.    
   
Výhody  

Vysoké dotykové rozlišení, reaguje na tlak, proto může být tento typ dotykových panelů ovládán jakýmkoliv předmětem, na funkci dotykového panelu nemá vliv prach, špína, voda či světlo, jedná se o nejpoužívanější dotykovou technologii

 

 

 
Nevýhody  

80 % průzračnost; odporová vrstva může být poškozena ostrými předměty, je méně odolná než pětižilová dotyková technologie

 
   
Čtyřvodičová odporová technologie
15"-22" Diagonálně
PC Serial/COM Port nebo USB Port
4024*4024
10 ms. maximum
50 gramů na centimetr čtvereční a méně
maximální odchylka 3mm
80%
80%

3H podle normy JIS K5400

5 miliony dotyků v jednom místě prstem

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

95% RH po 96 hodin
Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
Windows Vista / XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 24 měsíců
 


 

Pětivodičová odporová dotyková technologie

 
   

Pětivodičová odporová dotyková technologie sestává ze skleněného panelu, který je pokrytý elektrovodivou a odporovou vrstvou. Tyto dvě vrstvy jsou od sebe odděleny sítí pro oko neviditelných bodů. Když je dotykový panel zapnutý, prochází spodní vrstvou elektrické napětí. V případě dotyku obrazovky se vrchní odporová vrstva přitlačí na elektrovodivou. Na elektrovodivé vrstvě se změní napětí, což je dotykovým panelem zaregistrováno a vyhodnoceno.

Pětivodičová odporová dotyková technologie je odolnější než technologie čtyřvodičová. Ačkoliv je propustnost světla o trochu horší než u technologie SAW, je odporová technologie méně náchylná na prach a nečistotu a proto se hodí do široké škály pracovišť. Tento typ se doporučuje do prodejních samoobslužných kiosků, restauračních provozů, průmyslovou výrobu a další vysoce zátěžová pracoviště.

 
   
resistivní

1. tvrzená vrstva

2. odporová vrstva

3. elektrovodivá vrstva

4. odporová vrstva

5. vymezovací bodová síť

6. skleněný panel

7. dotyk

8. kontroler

 
   

Na vodivě pokovené skleněné podložce je přilepena vrchní polyesterová deska potažená ochranným tvrzeným filmem proti poškrábání. Napětí je přivedeno na horní vrstvu. Při doteku se tato přitlačí a kontaktuje skleněnou podložku a el. proud teče do čtyř rohů úměrně dle vzdálenosti bodu doteku od rohů. Kontroler pak vypočítá polohu bodu doteku na základě velikosti jednotlivých proudů. Protože pětivodičová technologie odvozuje oba dotekové souřadnicové systémy X a Y přímo ze základní, stabilní skleněné vrstvy, není činnost a přesnost systému ovlivněna porušením svrchní dotekové vrstvy ( způsobené intenzivním používáním nebo neopatrností ).

Mohou být aktivovány jakýmkoliv předmětem, prstem ( i v rukavici či s dlouhými nehty ), ukazovátkem atd. Jsou vysoce odolné proti poškrábání, průzračné a vykazují dlouhou životnost. Proto se hodí i pro náročné průmyslové aplikace. Nevadí, když je vystaven vodě, olejům atd. ( dotekový povrch ), ale voda se nesmí dostat ke kontaktům a elektrodám. Tato technologie se hodí na vysoce zátěžová pracoviště jako jsou informační kiosky, průmyslová výroba a veřejně přístupná místa.

 
   
Výhody  

Vysoké dotykové rozlišení, reaguje na tlak, proto může být tento typ dotykových panelů ovládán jakýmkoliv předmětem, na funkci dotykového panelu nemá vliv prach, špína, voda či světlo, je více odolná než čtyřvodičová technologie

 
   
Nevýhody  

80 % průzračnost; odporová vrstva může být poškozena ostrými předměty

 
   
Pětivodičová odporová technologie
15"-22" Diagonálně
PC Serial/COM Port nebo USB Port
4024*4024
10 ms. maximum
50 gramů na centimetr čtvereční a méně
maximální odchylka 3mm
80%
80%

3H podle normy JIS K5400

35 miliony dotyků v jednom místě prstem

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

95% RH po 96 hodin
Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
Windows Vista / XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 36 měsíců
 


 
Kapacitní dotyková technologie  
   

Kapacitní dotykový panel je pokryt materiálem, který přenáší elektrické napětí. Jakmile se panelu dotknete, malé množství elektrického napětí je v bodě kontaktu zaznamenáno. Obvody umístěné v každém rohu dotykové plochy měří napětí a posílají informace do kontroleru k dalšímu zpracování. Kontroler zaznamená odchylku v napětí na ose Y a na ose X a vyhodnotí bod dotyku.

Kapacitní dotyková vrstva může být aktivována pouze prstem. Je však velice přesná a její funkčnost není závislá na prachu, mastnotě apod.

 
   
Výhody  
Vysoká odolnost, vysoké rozlišení, vysoká světelná propustnost, nezávislost funkčnosti na prachu či mastnotě.  
   

Nevýhody

 

Může být ovládána jen prstem, větší náchylnost k elektromagnetickému rušení jiným el. spotřebiči

 

 
Kapacitní technologie
15"-22" Diagonálně
PC Serial/COM Port nebo USB Port
4024*4024
10 ms. maximum
50 gramů na centimetr čtvereční a méně
maximální odchylka >1% při 25 bodové kalibraci
93% +/- 2%
80%

>9H podle normy JIS K5400

>300 miliony dotyků v jednom místě

Operační: -15°C to 70°C
Skladová: -40°C to 85°C

odolnost pro chemikálie podle

ASTM-D-1308-87(1993) and ASTM-F-1958-95

Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
Windows Vista / XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 36 měsíců

 

Akustická dotyková technologie (SAW)

Akustická dotyková technologie je pro svou vysokou odolnost vůči manuálnímu poškození použitelná v počítačových systémech ve výcvikových centrech nebo informačních kioscích. Tato technologie je tou pravou volbou pro systémy, které kladou důraz na vysokou světelnost panelu, ale nemůže být použita v prašném nebo jinak znečišťovaném prostředí. Akustická dotyková technologie se dá ovládat pouze prstem nebo koženým ukazovátkem.

SAW

1. vysílače

2. přijímače

 

Výhody

Vysoké dotykové rozlišení, vysoká průzračnost panelu, celoskleněný panel bez přidaných vrstev, které by mohly být manuálně poškozeny

 

Nevýhody

Musí být ovládáno prstem nebo koženým ukazovátkem, tvrdá ukazovátka jako je například tužka nefungují

Akustická technologie (SAW)

15"-17" diagonálně
PC Serial/COM Port nebo USB Port
4024*4024
maximálně 10 ms.
méně než 60 gramů na čtvereční centimetr
maximální odchylka 3mm
90% nominal
90% nominal
-
50 milionu dotyků v jednom místě

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

95% RH po 96 hodin

Alkohol, aceton, vazelína, základní domácí čističe;

odolné vůči všem chemikáliím, které neničí sklo

Windows XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 24 měsíců

 

Infračervená dotyková technologie

Infrared technologie je založena na přerušení mřížky infračerveného světla umístěné před zobrazovanou plochou. Rámeček dotykové plochy sestává s řady LED emitorů infračerveného světla a foto tranzistorů, oba typy jsou umístěny na protilehlých stranách rámečku a tvoří tak neviditelnou mřížku infračerveného světla.

 

 

Jak technologie funguje:

 

Kontroler dotykového panelu nutí LED emitory sekvenčně pulzovat infračervené světlo, vytváří se tak neviditelná mřížka světla. Jakmile stylus, nebo prst, vstoupí do světelné mřížky, tok se naruší. Jeden nebo více fototranzistorů zaznamená absenci světelného toku a předá zprávu kontroleru, ten na základě obdržených dat vyhodnotí pozici na ose x a y.

 
   

Infračervené dotykové panely se využívají v medicínských a strojních zařízení, jelikož jsou těsně uzavřeny a je možné ovládání velkou škálou měkkých i tvrdých materiálů.

 
   

Infračervená dotyková technologie

15",17",19" a 42" diagonálně
PC Serial/COM Port nebo USB Port
2048 × 2048
maximálně 40 ms.

Singletouch 100 bodů za sekundu

Multitouch 40 bodů za sekundu

90% při 40°C nekondenzující

Operační: -10°C to 70°C
Skladová: -30°C to 85°C

Windows XP / 2000 / ME / 98 / 95, Linux, Macintosh OS
Záruka 24 měsíců
 

 

 

Open Frame displeje

Jedná se o dotykové panely bez plastových rámečků a krytů určené pro zabudování do informačních kiosků, boxů, automatů apod. Na přání zákazníka dokážeme navrhnout a připravit úchytové lišty, pomocí kterých se dotykový panel snadno připevní do zákazníkova zařízení. V provedení open frame lze dodat standardní dotykové panely nebo dotykové panely typu "anti-vandal", které používají silné tvrzené sklo s laminátovou úpravou a díky tomu jsou odolné proti mechanickému poškození.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting

Doporučujeme: Lékařsky ověřené tlakoměry - Facebook přihlášení - Filmy Online - SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Joomla Templates designed by Joomla Hosting