Pokladny VariPOS v boji proti koronaviru COVID-19

Naše pokladny mají kvalitní zpracování, které umožňuje provádět důkladnou dezinfekci a tím předcházet nákaze novým koronavirem. Přečtěte si tipy jak správně přístroje čistit.

Víme, že pokladní místo by mělo být pravidelně dezinfikováno a že POS terminály jsou potenciálně nebezpečným místem, protože zde dochází ke kontaktu mezi prodávajícím a zákazníkem. Rádi bychom vám nabídli několik tipů ohledně dezinfekce těchto zařízení. Provedli jsme přes 1 000 opakovaných testů, abychom potvrdili, že čištění pomocí 75% alkoholu na hliníkovém těle pokladny, plastových krytech a displeji je dostatečně účinné. Doporučujeme použít následující metodu:

Úplně vypněte pokladní systém a připojené periférie a pokud možno odpojte napájecí kabely. Připravte si čistící materiál, jako jsou hadříky nepouštějící žádná vlákna nebo vatový tampon a s nimi čistící roztoky (např. 75% isopropylalkohol). NEPOUŽÍVEJTE žádné čistící roztoky, které obsahují aceton, kyselinu dusičnou nebo amoniak! Čistící roztok nanášejte nejprve na hadřík, ne přímo na povrch zařízení. Opatrně otřete vnější povrchy VariPOSu a připojených periférií (např. platební terminál či zákaznický displej) a vyčistěte VariPOS v dostatečně větraném prostředí.

VariPOS - čištění